29.09.1993 BVR tot aanwijzing van de ambtenaren die belast worden met het toezicht op de naleving van het Dec. 14.07.1993 houdende maatregelen ter bescherming van de kustduinen

ondertekenaar
DE BATSELIER Norbert - Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden,
inforumnummer
59840
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren