Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

13.12.1982 KB nr. 110 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, aan de gemeenten en aan de agglomeraties en federaties van gemeenten

nvdr : Het KB nr. 110, gewijzigd door KB nr. 145 wordt opgeheven door de wet 26.05.1989 tot bekrachtiging van de nieuwe gemeentewet, voor zover het van toepassing is op de gemeenten en met uizondering van de bepalingen betreffende de organisatie van het ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren