Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

02.01.1990 KB wijz. KB 04.11.1963 tot uitvoering van de wet 09.08.1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 153vicies sexies van het KB 04.11.1963 betreft de tegemoetkoming voor verpleegkundige verzorging in rustoorden voor bejaarden. In de derde paragraaf worden de woorden: 'en dat is toegetreden tot de nationale overeenkomst zoals bedoeld in art. 31bis ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren