22.12.1989 Wet houdende fiscale bepalingen. Bepalingen inzake directe belastingen. Hst. 1: Inkomstenbelastingen. Afdeling 2: giften. Art. 248 en 249

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Financiën,
inforumnummer
6422
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren