*03.08.1989 MB wijz. bijlage MB 09.11.1988 gewijz. MB 12.12.1988 tot vaststelling voor het dienstjaar 1989, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen (...)

ondertekenaar
DELIZEE Roger - Staatssecret. voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid,
et al.
inforumnummer
6444
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren