21.02.1994 MB betr. de vervroegde terugbetaling van het niet afgeloste kapitaal van de 8 % lening 1987-95, met staatswaarborg, aangegaan door het Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Financiën,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
64800
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren