Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

22.11.1989 BVE wijz. KB van 29.10.1986 tot uitvoering KB nr. 474 van 28.10.1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

Omdat op 31.12.1988 de overgangsperiode verstreek tijdens dewelke de Minister een vrijstelling kon verlenen op de naleving van de criteria bedoeld bij art. 4.1b en c van KB 29.10.1986, aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren