*12.07.1990 BVE tot bepaling van de coëfficienten die de omkadering van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het hoger onderwijs van het lange type en van het (...) korte type met volledig leerplan vaststellen

ondertekenaar
COENS Daniël - Gemeenschapsmin. van Onderwijs,
inforumnummer
7041
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren