13.12.1989 KB wijz. KB 22.04.1952 betr. de anciënniteitsbijslag bepaald bij art. 13 Wet 03.08.1919 en 27.05.1947 bij Wet 14.02.1955 en bij KB nr. 6 van 21y01.1957

ondertekenaar
SCHILTZ Hugo - Min. van Begroting en Wetenschapsbeleid,
et al.
inforumnummer
7067
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren