Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

31.10.1990 KB wijz. KB 26.09.1980 houdende uitvoering van de art. 1, b), en 4, 2°, van de wet 01.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, en van 30.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

Dit besluit treft de administratieve schikkingen, die nodig zijn voor de uitbetaling van de vakbondspremie voor de referentiejaren 1989-1990 in de loop van het jaar 1991.
Het stelt opnieuw het bedrag van de vakbondsbijdrage vast op 570 BEF per jaar ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren