*29.07.1989 BVE wijz. MB 14.06.1978 wijz. MB 15.05.1973 tot bep. van de personeelsnormen van toep. op inrichtingen met een internaatsstelsel voor minderjarigen, diensten die gezinsvervangende tehuizen organiseren (...)

ondertekenaar
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Algemene Technische Diensten
inforumnummer
7158
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren