*31.07.1989 MB tot vaststelling van de arbeidsdagen zoals bedoeld in art. 5 KB tot bep. van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling (...)

ondertekenaar
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Algemene Technische Diensten
inforumnummer
7170
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren