*18.05.1994 BVR wijz. BVR 26.06.1991 (...) het oprichten van betrekkingen in het ambt van leraar secundair onderwijs, belast met het geven (...) vakken, die voor de verzorging en het onderhoud van de teelten en de veestapel (...)

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
72056
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren