Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

01.10.1990 KB wijz. art. 22 en 22bis van KB 08.11.1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand, gewijzigd door KB 23.08.1985

De overeenkomsten, gesloten tussen groepscentrumgemeenten ter uitoefening van de controle op de toepassing van de maatregelen voorgeschreven bij de wetten en verordeningen inzake brandvoorkoming worden met één jaar verlengd. 'Vijf jaar' zoals ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren