25.10.1990 KB tot vaststelling van de uiterste datum waarop aanspraak kan worden gemaakt op de overgangsbepalingen van de Wet 20.02.1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut

ondertekenaar
LANGENDRIES Raymond - Min. van Openbaar Ambt,
inforumnummer
7341
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren