Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

25.10.1990 BBHE betreffende de bescherming van vogels

Dit besluit zet de richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de wilde vogelstand om. Dit besluit is toepasselijk op alle vogelsoorten, evenals op de ondersoorten, en op de variëten van de in het wild levende soorten op het Europese grondgebied van de ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren