Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

01.12.1989 KB wijz. Titel II, hst. III, afdeling I, onderafdeling II, bijlage I en van art. 849 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

In het opschrift van bijlage II, van titel II, hoofdstuk III, afdeling I, onderafdeling II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming worden de woorden 'artikel 124, 2°' vervangen door de woorden 'artikel 124, par. 1, 1°'. In de inleidende ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren