Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

19.11.1990 KB wijz. art. 30 van KB van 08.11.1969 tot uitvoering van Wet 27.06.1969 tot herziening van Besluitwet 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Wat de vastbenoemde personeelsleden betreft, wordt er voor de berekening van de bijdragen rekening gehouden met om het even welke toelage, premies en vergoedingen waarop de belanghebbende recht hebben.

Zijn evenwel uitgesloten voor de berekening van ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren