*29.03.1990 MB houdende vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder dewelke een schoolopleiding bedoeld bij art. 56, par. 1, van KB van 05.07.1963 betr. de sociale reclassering van de minder-validen, in de Vlaamse Gemeenschap, (...)

ondertekenaar
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Welzijn en Gezin,
inforumnummer
7590
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren