*23.05.1990 BVE tot goedkeuring, met ingang van 01.04.1989, van de verordening op de binnenvaart van de gemeenteraad van Antwerpen (...)

ondertekenaar
SAUWENS Johan - Gemeenschapsmin. van Openbare Werken en Verkeer,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Gemeenschapsmin. van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt,
inforumnummer
7666
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren