13.08.1990 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 15.01.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
et al.
inforumnummer
7749
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren