18.09.1990 KB houdende inwerkingtreding, voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, van sommige bepalingenvan de wet van 25.04.1963 betr. het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
7831
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren