28.11.1990 KB houdende vaststelling v/d algemene bep. betr. de toekenning van maaltijdcheques aan sommige personeelsleden v/d provincies en de gemeenten

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
8069
essentie
De provincie- en gemeenteraden zijn gerechtigd om aan hun personeel maaltijdcheques toe te kennen onder de volgende voorwaarden:
  • de gemeente of de provincie beschikt niet over een restaurant waar maaltijden aan verminderde prijs aan de personeels ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren