*24.02.1995 KB waarbij de overstromingen die zich van 20.01.1995 tot 06.02.1995 op het grondgebied van verschillende gemeenten hebben voorgedaan, als een algemene ramp worden erkend (...) geografische uitgestrektheid (...)

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
82056
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren