*14.12.1994 BVR wijz. KB 15.03.1974 waarbij op 01.04.1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale (...)

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
VAN DEN BRANDE Luc - Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,
inforumnummer
82969
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren