17.03.1995 KB wijz. de regelgeving toepasselijk op de ambtenaren in de Rijksbesturen

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
VAN ROMPUY Herman - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting,
inforumnummer
83073
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren