22.02.1995 Dec. wijz. Wet 29.05.1959 wijz. sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en wijz. Dec. 17.07.1991 betr. inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
83487
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren