10.04.1995 Wet ter vermindering van het aan de politieke partijen toegestane bedrag inzake verkiezingsuitgaven voor de parlementsverkiezingen en de Europese verkiezingen en voor de verkiezing van de Gewestraden

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
83852
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren