*12.04.1995 MB (...) modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons (...) geautomatiseerd stemsysteem (...) gelijktijdige verkiezingen (...) federale Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad (...)

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
84178
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren