19.04.1995 KB waarbij de gemeente Sint-Gillis wordt vrijgesteld van de verplichting om een geautomatiseerd stemsysteem te gebruiken bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van 21.05.1995

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
84711
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren