22.03.1995 KB inzake palliatief verlof en houdende uitvoering van art. 100bis, par. 4 van de herstelwet 22.01.1985 houdende sociale bepalingen en wijz. KB 02.01.1991 betr. de toekenning van onderbrekingsuitkeringen

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
84842
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren