*04.12.1990 KB tot vaststelling van de categoriën van dienstplichtigen van de lichting 1992 die (...) op een broederdienst kunnen beroepen om de vrijlating van dienst in vredestijd op morele grond te verkrijgen

ondertekenaar
COEME Guy - Min. van Landsverdediging,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
8535
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren