13.04.1995 Wet betr. de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
85597
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren