10.11.1972 KB tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regelen inzake overplaatsing van personeel van sommige staatsdiensten en van sommige provinciale diensten naar de agglomeraties en de federaties van gemeenten

ondertekenaar
VAN ELSLANDE Renaat - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
88067
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren