12.07.1989 BVE wijz. KB 27.07.1976 tot reglementering van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de toekennis van een wachtweddetoelage in het gesubsidieerd onderwijs

ondertekenaar
COENS Daniël - Gemeenschapsmin. van Onderwijs,
GEENS Gaston - Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,
inforumnummer
883
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren