12.06.1995 BVR wijz. BVR 23.07.1992 tot uitvoering van art. 49 van dec. 25.06.1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992

ondertekenaar
DE BATSELIER Norbert - Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,
inforumnummer
90098
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren