*20.11.1990 MB wijz. (...) MB 20.12.1989, gewijzigd bij de MB 23.06.1990 en 10.07.1990, tot vaststelling voor het dienstjaar 1990, van de specifieke voorwaarden (...) die gelden voor de (...) prijs per verpleegdag, (...) en het quotum (...)

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
9050
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren