28.11.1995 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepalingen van titel III, hoofdstuk V van Wet 30.12.1992 houdende sociale en diverse bepalingen

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
PINXTEN Karel - Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
inforumnummer
93378
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren