Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

28.11.1995 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepalingen van titel III, hoofdstuk V van Wet 30.12.1992 houdende sociale en diverse bepalingen

De art. 119 tot 124 van wet 30.12.1992 houdende sociale en diverse bepalingen, die het verplichte gebruik van de gegevens van het Rijksregister voor de zelfstandigen betreffen, treden in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin dit ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren