04.12.1990 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11.06.1990, gesloten in het Paritair Comité voor de gezins- en bejaardenhelpsters, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Deze overeenkomst betreft de wedde.

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
9435
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de arbeidsvoorwaarden van de gezins- en bejaardenhelpstersdie gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap en die onderworpen zijn aan het daarmee verbonden paritair comité.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren