10.01.1996 MB wijz. MB 23.09.1991 tot vaststelling van de boekhoudkundige documenten in uitvoering van art. 44 van KB 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
94406
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren