22.12.1995 Ordonnantie tot invoegen van een hoofdstuk XIIbis in de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en wijz. art. 94, par. 8 van dezelfde wet

ondertekenaar
CHABERT Jos - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
et al.
inforumnummer
94552
essentie
...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren