06.04.1990 KB betr. de tenlasteneming van het vervroegd pensioen van sommige personeelsleden van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

ondertekenaar
DETIEGE Léona - Staatssecret. voor Pensioenen,
VAN DER BIEST Alain - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
947
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren