08.02.1996 KB wijz. KB 28.02.1991 betr. de halftijdse loopbaanonderbreking in de rijksbesturen

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
96095
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren