*17.06.1983 KB waarbij bepaalde categorieën van werkgevers worden onttrokken aan de verplichting tot het bijhouden van een personeelsregister, opgelegd bij art. 4, par. 1, 1° van KB nr. 5 van 23.10.1978 betr. het bijhouden van (...)

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
HANSENNE Michel - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
97819
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren