29.04.1996 KB wijz. KB 03.04.1995 tot uitvoering van Wet 25.06.1993 betr. de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten

ondertekenaar
PINXTEN Karel - Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
98325
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren