02.04.1996 BVR wijz. BVR 06.07.1994 houdende de regeling tot de toekenning van subsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van haar investeringsprogramma

ondertekenaar
PEETERS Leo - Vlaams min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk beleid en Huisvesting,
inforumnummer
99302
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren