23.04.1996 KB waarbij de grondverschuiving die zich in maart 1994 op het grondgebied van de gemeente Mont-de-l'Enclus heeft voorgedaan als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ondertekenaar
PEETERS Jan - Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
99337
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren