16.04.1996 BVR wijz. BVR 28.07.1995 tot vaststelling van de regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
99562
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren